Frequently Asked Questions

Ar naudojant pildytas kasėtes išlieka garantija įrenginiui?
Nustačius jog garantiniu laikotarpiu įrenginyje buvo naudojamos pildytos ar neoriginalios kasėtės, įrenginiui garantija nutraukiama ir vartotojas turi sumokėti už remontą.


 Last updated Wed, Apr 13 2016 10:36pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!